logo

HULP OP MAAT SINDS 2010!

Steun ons


Tarag ontvangt geen enkele overheidssubsidie. Dit wil zeggen dat Tarag volledig zelf instaat van het verwerven van fondsen voor haar werking. Wel werken wij vaak in dienst van OCMW's en Jongerenwelzijn waar wij dan betaald worden voor de geleverde diensten. Subsidies (overheidstoelagen dus waar niets van prestatie tegenover staat) krijgen wij dus niet.

Ons voortbestaan hangt dan ook in niet geringe mate af van de verwerving van sponsoring door welzijnsorganisaties, bedrijven, serviceclubs enz. Ook organiseren wij geregeld activiteiten, zoals ons jaarlijks ontbijt aan huis, benefietavond, verkoop van kerstrozen rond de feestdagen enz. om geld in het laatje te krijgen. Niettegenstaande de inzet van velen, onze sponsors, ons eigen personeel en sympathisanten blijft het echter keihard werken om het financiƫle plaatje rond te krijgen.

Elke sponsoring blijft dan ook welkom. Indien u ook uw bijdrage wenst te leveren, neem dan contact op met Hilde Ceulemans via de contactgegevens in de balk onderaan om uw engagement te vertalen in een vrijblijvende financiƫle bijdrage en te bekijken wat hier tegenover staat voor uw zaak. Want hoe klein de bijdrage ook, alle hulp blijft welkom!